Логотип БилингваБилингваБилингвизмъя удмурт центр

Телефон: (8 3412) 687-798

E-mail: udmbilingva@yandex.ru
Герӟет тодэтъёс

ИворъёсRSS

Александр Бречалов "Удмурт кенешлэн" исполкомезлэн ёзчиосыныз пумиськиз

Встреча с Бречаловым2 Александр Бречалов "Удмурт кенешлэн" исполкомезлэн ёзчиосыныз Кузебай Герд нимо удмурт кун йӧскалык гимназиын пумиськиз.

Исполкомлэн ёзчиосыныз пумиськытозь Удмурт Элькунлэн тӧроез гимназиен тодматскиз, нылпиослы дышетскыны но дышетӥсьёслы ужаны кылдытэм условиосты эскериз, нылпиоосын вераськиз, кылсярысь пӧртэм кылъёсты дышетонлэн кулэлыкез сярысь. Нош нылпиос солы Кузебай Герд сярысь вераса потӥзы, асьсэ проектъёсынызы тодматӥзы.

Гимназиен тодматскемез бере Александр Бречалов "Удмурт кенешлэн" ёзчиосын рос-прос вераськиз но пӧртэм юанъёслы валэктон сётӥз.