Логотип БилингваБилингваБилингвизмъя удмурт центр

Телефон: (8 3412) 687-798

E-mail: udmbilingva@yandex.ru
Герӟет тодэтъёс

ИворъёсRSS

"Шундысиос" нылпи движение выль вожмаськон ялӥз

шундысиос Удмурт нылпиослэн "Шундысиос" движение пыриськись нылпиос пӧлын "Кылдэ нюлод!" Интернет-конкурс ялэмын. Вожвылъяськон 15 толсурысен 28 толсурозь кыстӥськоз. Конкурсэ пыриськон понна интернет вотэсэ интыяны кулэ Выль арлы сӥзем пӧрамъёсын туспуктэмъёсты. Фотоос бордын удмурт кылын рецептъёс гожтэмын луыны кулэ. Рецептъя пӧрано, пӧрам бордын отрядэн туспуктэм лэсьтыны кулэ. Туспуктэмъёсты #ческытмедкошкоз хештэген интыяно.

Вожвылъяськон сярысь пыр-поч тодоно: "Шундысиос" нылпи движенилэн интернет бамыз